Wykaz załatwianych spraw


 •    rekrutacja uczniów do klas pierwszych,
 •    wydawanie zaświadczeń o spełnianiu obowiązku szkolnego,
 •    wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej – stypendium dla ucznia,
 •    wydawanie legitymacji szkolnych i kart rowerowych,
 •    wydawanie duplikatów świadectw,
 •    postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego,
 •    wydawanie dokumentów i zaświadczeń pracownikom i byłym pracownikom szkoły związanych ze stosunkiem pracy,
 •    wydawanie druków RP-7, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 •    zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług,
 •    rozpatrywanie skarg i wniosków,
 •    kierowanie spraw do poszczególnych komórek organizacyjnych szkoły.

 


Podania, wnioski i pisma interesantów są przyjmowane w sekretariacie szkoły
od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00
-15.00.

Sprawy można załatwić osobiście, listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Adres:
Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi
            ul. Piłsudskiego 1
            95-100 Zgierz


E-mail: [email protected]

Tel.  42 716 26 50
Fax  42 716 38 91

Dyrektor przyjmuje w godzinach 8.00-14.00(z wyjątkiem zajęć dydaktycznych, narad, szkoleń itp.);  w czasie zebrań z rodzicami do godziny 18.00
.

Sekretariat szkoły pracuje codziennie w godzinach: 8.00-16.00.

Zajęcia obowiązkowe  w szkole rozpoczynają się o godzinie 8.00
 i trwają do godziny 13.35.

Świetlica pracuje codziennie w godzinach: 11.00–17.00.

Pedagog szkolny codziennie w godzinach 8.00-12.00

 

Psycholog szkolny:

poniedziałek 8.30- 12.30

wtorek 8.00- 12.00

środa 11.30- 15.30

czwartek 10.45- 15.45

piątek 8.00-12.00

 

Obiady wydawane są w godzinach 11.30-12.30.

Herbata wydawana jest w godzinach 9.00-10.30.

 Ilość odsłon: 1693
Dokument wytworzył(a): Hanna Kaptur
Wprowadził(a): Anna Czekalska
Data publikacji: 2011-12-27 12:16
Ostatnia zmiana: 2012-01-18 20:19
Zakres ostatniej zmiany: aktualizacja

Rejestr zmian - (4)
Data: 2012-01-18 20:19Wprowadził(a): Anna CzekalskaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2012-01-18 20:17Wprowadził(a): Anna CzekalskaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2012-01-18 20:09Wprowadził(a): Anna CzekalskaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2012-01-18 19:48Wprowadził(a): Anna CzekalskaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2011-12-27 12:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie informacji z archiwalnej strony BIP.
separator