Wykaz załatwianych spraw

·       rekrutacja uczniów do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych,

·       wydawanie zaświadczeń o spełnianiu obowiązku szkolnego,

·       wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej – stypendium dla ucznia,

·       wydawanie legitymacji szkolnych,

·       wydawanie duplikatów świadectw,

·       postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego,

·       wydawanie dokumentów i zaświadczeń pracownikom i byłym pracownikom szkoły związanych ze stosunkiem pracy,

·       wydawanie druków RP-7, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

·       zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług,

·       rozpatrywanie skarg i wniosków,

·       kierowanie spraw do poszczególnych komórek organizacyjnych szkoły.


Ilość odsłon: 1936
Dokument wytworzył(a): Teresa Gębicka
Wprowadził(a): Teresa Gębicka
Data publikacji: 2011-12-27 13:31
Ostatnia zmiana: 2021-03-29 10:24
Zakres ostatniej zmiany: aktualizacja

Rejestr zmian - (4)
Data: 2021-03-29 10:24Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-03-26 04:57Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-03-24 22:14Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-03-24 22:09Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2015-11-21 06:35Wprowadził(a): Bożysław DybowskiOpis zmian: aktualizacja
separator