Rejestry, Ewidencje, Archiwa

REJESTRY:

1.       Rejestr wypadków osób pozostających pod opieką szkoły

2.       Rejestr wypadków przy pracy

3.       Rejestr orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

4.       Rejestr nauczania indywidualnego

5.       Rejestr wycieczek szkolnych i wyjść edukacyjnych

6.       Rejestr wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

7.       Rejestr wydanych zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego

8.       Rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

9.       Rejestr odroczeń od spełniania obowiązku szkolnego

10.    Rejestr korespondencji

11.    Rejestr zawartych umów

 EWIDENCJE:

1.       Księga uczniów

2.       Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

3.       Ewidencja wydanych duplikatów świadectw szkolnych

4.       Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

5.       Ewidencja czasu pracy

6.       Ewidencja akt osobowych

7.       Ewidencja druków ścisłego zarachowania.

 ARCHIWA:

1.       Składnica akt Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Piłsudskiego 1.

2.       Składnica akt przy ul. Musierowicza 2.

 

Ilość odsłon: 2185
Dokument wytworzył(a): Teresa Gębicka
Wprowadził(a): Teresa Gębicka
Data publikacji: 2011-12-27 13:32
Ostatnia zmiana: 2021-03-27 05:11
Zakres ostatniej zmiany: aktualizacja

Rejestr zmian - (2)
Data: 2021-03-27 05:11Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-03-24 22:07Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2015-11-21 06:36Wprowadził(a): Bożysław DybowskiOpis zmian: aktualizacja
separator