Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
Akty publicznoprawne szkoły zatwierdza Rada Pedagogiczna w formie uchwał. Uchwały Rady Pedagogicznej są protokołowane
i dostępne dla osób kompetentnych np.: przedstawicieli organu prowadzącego, wizytatora oraz innych uprawnionych organów.
Rada Pedagogiczna zatwierdza:
  • plany pracy szkoły (po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców),
  • wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
  • innowacje, eksperymenty pedagogiczne w szkole – po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
  • organizacje doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • wewnętrzne prawo szkolne.

Ilość odsłon: 1542
Dokument wytworzył(a): Teresa Gębicka
Wprowadził(a): Teresa Gębicka
Data publikacji: 2011-12-29 07:45
Ostatnia zmiana: 2021-03-27 07:39
Zakres ostatniej zmiany: aktualizacja

Rejestr zmian - (4)
Data: 2021-03-27 07:39Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-03-26 05:49Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2016-11-05 08:26Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2016-11-05 08:25Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2015-11-21 06:37Wprowadził(a): Bożysław DybowskiOpis zmian: akyualizacja
separator