Kontrole zewnętrzne

 

Rok 2009

 

Data

Nazwa Jednostki przeprowadzającej kontrolę

Nazwisko i stanowisko służbowe osoby kontrolującej

Zakres kontroli

Dokumentacja

9.09.2009

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Starszy wizytator Jerzy Śnieć

Przegląd realizacji rozporządzeń dotyczących: realizacji zajęć wychowania fizycznego, wiedzy o życiu seksualnym człowieka, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Protokół sporządzony do użytku służbowego

4.11.2009

Urząd Miasta Zgierza

Naczelnik Wydziału Oświaty UM Zgierza

Przegląd szkoły pod kątem przystosowania do przyjęcia dzieci 6- letnich.

 

Protokół sporządzony do użytku służbowego

 

 

 

Rok 2010

 

Data

Nazwa Jednostki przeprowadzającej kontrolę

Nazwisko i stanowisko służbowe osoby kontrolującej

Zakres kontroli

Dokumentacja

18.03.2010

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Starszy wizytator Grażyna Żródlak

Kontrola zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

Protokół sporządzony do użytku służbowego

24.03.2010

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Starszy wizytator Elżbieta Obarek- Gałka

Kontrola w zakresie sposobów prowadzenia arkuszy ocen uczniów przez publiczne szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży przeprowadzona na podstawie upoważnienia z dnia 15.03.2010 r. nr 419 wydanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Protokół sporządzony do użytku służbowego

 

 

 

Rok 2011

 

 

Data

Nazwa Jednostki przeprowadzającej kontrolę

Nazwisko i stanowisko służbowe osoby kontrolującej

Zakres kontroli

Dokumentacja

25.01.2011r.

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu

Młodszy asystent Agnieszka Kowalska

Kontrola sanitarna placówki podczas trwania ferii zimowych.

Protokół sporządzony do użytku służbowego

13.04.2011

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu

Młodszy asystent Agnieszka Kowalska

Kontrola sanitarna placówki.

Protokół sporządzony do użytku służbowego

3.06.2011

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Kierownik Oddziału Kontroli Pracy Szkół i Placówek

Kontrola w zakresie prawidłowości nadzorowania pracy dyrektora szkoły spełniania przez dzieci sześcioletnie obowiązku szkolnego przygotowania przedszkolnego.

Protokół sporządzony do użytku służbowego

13.07.2011

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu

Młodszy asystent Katarzyna Juszczak

Kontrola sanitarna półkolonii w czasie wakacji na terenie placówki

Protokół sporządzony do użytku służbowego

14.07.2011

Urząd Miasta Zgierza

p.o. Naczelnik Wydziału Oświaty UM Zgierza

Kontrola w zakresie prowadzenia zajęć opiekuńczych w okresie wakacji.

Protokół sporządzony do użytku służbowego

25.11.2011

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Koordynator Edukacji Informatycznej Piotr Patora

Kontrola prawidłowej realizacji projektu pracownia komputerowa dla szkół oraz internetowe centra informacji multimedialnej.

Protokół sporządzony do użytku służbowego

 


Ilość odsłon: 1410
Dokument wytworzył(a): Hanna Kaptur
Wprowadził(a): Anna Czekalska
Data publikacji: 2012-01-18 20:36
Ostatnia zmiana: 2012-01-18 21:08
Zakres ostatniej zmiany: poprawki

Rejestr zmian - (1)
Data: 2012-01-18 21:08Wprowadził(a): Anna CzekalskaOpis zmian: poprawki
Data: 2012-01-18 20:36Wprowadził(a): Anna CzekalskaOpis zmian: zamieszczenie dokumentu
separator