INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONY BIP

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
Niniejsza instrukcja dotyczy strony podmiotowej BIP Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu, w budynkach przy ul. J. Piłsudskiego 1 i ul. A. Musierowicza 2, na której udostępnia się informacje publiczne, utworzone i aktualizowane przez Podmiot zobowiązany do tego ustawą, czyli przez Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej zawiera:

·         nagłówek z logo BIP (w lewym górnym rogu strony), które jest odsyłaczem do Głównej strony BIP - www.bip.gov.pl (adres URL strony głównej BIP umożliwiający dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami), oraz herb miasta,

·         menu przedmiotowe (docelowo będzie zlokalizowane po lewej stronie) podzielone jest na grupy tematyczne, w których zawarte są informacje publiczne;

·         menu pomocnicze boczne, które wyświetla się po wybraniu jednej z grupy tematycznej menu przedmiotowego,

·         pole publikacji treści, to środkowa część serwisu, służąca do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych artykułach (każda informacja publiczna, poza swą treścią w postaci tekstu, załączników, linków, zdjęć, tabel, itp., posiada stopkę informacyjną, która określa: tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP, oznaczenie czasu udostępnienia informacji w BIP, dane o ostatnio przeprowadzonej zmianie jej treści, rejestr wszystkich zmian jakimi informacja była poddawana od momentu jej udostępnienia w BIP,

·         ikona drukarki oznaczająca możliwość wydrukowania treści tej informacji publicznej, bez nagłówka - wygląd przygotowanej do druku informacji jest widoczny w osobnym oknie przeglądarki, które uruchamia się po kliknięciu w ikonę drukarki),

·         menu dolne, które zawiera (od lewej)
- Dzienniki, w których automatycznie i chronologicznie odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych (każda pozycja na liście posiada: tytuł informacji, której zmiana dotyczy, czas wprowadzenia zmiany, oznaczenie tożsamości osoby, która wprowadziła zmianę; dodatkowo można zapoznać się z pełną treścią zmodyfikowanej informacji),
- Statystyki, które pokazują liczbę odwiedzin serwisu oraz najczęściej przeglądane dokumenty,
- Archiwum, w którym umieszczone są usunięte z BIP artykuły,
- Mapę serwisu, która w prosty sposób prezentuje strukturę informatora i umożliwia bezpośrednie przejście do wybranego działu lub poddziału,

·         moduł wyszukujący, który umożliwia wyszukiwanie informacji opublikowanych w BIP.

Nawigacja:

Po lewej stronie ekranu znajduje się pasek menu przedmiotowego, umożliwiający wywołanie wybranej strony serwisu. Należy kliknąć za pomocą myszy jeden z napisów znajdujących się na pasku. Po kliknięciu na wskazywanym pasku menu pojawi się w środkowej części tekst publikowanego artykułu lub wykaz artykułów należących do tego działu. Aby wyświetlić wybraną stronę serwisu, należy wskazać tytuł artykułu za pomocą myszy a następnie wybrać go naciskając lewy przycisk myszy. 
Na stronach internetowych bardzo często można znaleźć odsyłacze, czyli podkreślone fragmenty tekstu. Są to tzw. "linki" - odsyłacze do innych stron. 
Aby wyświetlić taką stronę, należy wybrać podkreślony tekst za pomocą myszy.
W tym celu należy przesunąć mysz tak, aby kursor wskazywał odsyłacz (podkreślony fragment tekstu zmieni swój kolor) a następnie wcisnąć lewy przycisk myszy. Odsyłaczami do innych stron internetowych mogą być również rysunki występujące na stronie, lub ich fragmenty.

Zgłaszanie uwag:

Wszelkie sugestie związane z tworzeniem i funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu, prosimy o przesyłanie na adres [email protected] .

 Ilość odsłon: 1977
Dokument wytworzył(a): Teresa Gębicka
Wprowadził(a): Teresa Gębicka
Data publikacji: 2012-03-30 00:49
Ostatnia zmiana: 2021-03-29 10:48
Zakres ostatniej zmiany: aktualizacja

Rejestr zmian - (13)
Data: 2021-03-29 10:48Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-03-24 20:52Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: Aktualizacja
Data: 2021-03-24 20:51Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: Aktualizacje
Data: 2021-03-24 20:50Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: Aktualizacja
Data: 2021-03-24 20:48Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: Aktualizacja
Data: 2021-03-11 11:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do innego działu.
Data: 2012-03-30 19:40Wprowadził(a): Anna CzekalskaOpis zmian: zmiana wyglądu
Data: 2012-03-30 19:38Wprowadził(a): Anna CzekalskaOpis zmian: zmiany wyglądu dokumentu
Data: 2012-03-30 19:35Wprowadził(a): Anna CzekalskaOpis zmian: zmiany
Data: 2012-03-30 19:31Wprowadził(a): Anna CzekalskaOpis zmian: formatowanie
Data: 2012-03-30 01:05Wprowadził(a): Anna CzekalskaOpis zmian: Poprawki formatu
Data: 2012-03-30 01:01Wprowadził(a): Anna CzekalskaOpis zmian: zmiany
Data: 2012-03-30 00:58Wprowadził(a): Anna CzekalskaOpis zmian: format
Data: 2012-03-30 00:49Wprowadził(a): Anna CzekalskaOpis zmian: utworzono
separator