Pracownicy

Liczba pracowników ogółem - 67 (4 osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze 17/18, 6/18, 6/18, 4/26) 

      Nauczyciele: 51 w tym:
  dyrektor - 1
  vicedyrektor - 1
  pedagog - 1
  psycholog - 1
  logopeda - 2
  nauczyciele wspierający - 9
  nauczyciele biblioteki - 2
  nauczyciele świetlicy - 3
  nauczyciele - 31


  Pracownicy administracji i obsługi:
  główny księgowy -1
  sekretarz szkoły - 1
  kierownik gospodarczy - 1
  palacz-konserwator - 2
  kucharz - 1
  pomocnik kucharza - 1
  woźna - 1
  sprzątaczka - 4

Żaden z pracowników nie nabył praw emerytalnych.Ilość odsłon: 1119
Dokument wytworzył(a): Agnieszka Eljasik
Wprowadził(a): Anna Czekalska
Data publikacji: 2015-03-22 18:46
Ostatnia zmiana: 2015-11-29 15:28
Zakres ostatniej zmiany: dopisek

Rejestr zmian - (6)
Data: 2015-11-29 15:28Wprowadził(a): Anna CzekalskaOpis zmian: dopisek
Data: 2015-11-02 23:13Wprowadził(a): Anna CzekalskaOpis zmian: rok szkolny 2015/2016
Data: 2015-11-02 22:47Wprowadził(a): Anna CzekalskaOpis zmian: aktualizacja na rok szkolny 2015/2016
Data: 2015-11-02 01:21Wprowadził(a): Anna CzekalskaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2015-03-23 22:53Wprowadził(a): Anna CzekalskaOpis zmian: .
Data: 2015-03-23 22:52Wprowadził(a): Anna CzekalskaOpis zmian: .
Data: 2015-03-22 18:46Wprowadził(a): Anna CzekalskaOpis zmian: .
separator