ORGANIZACJA

Dyrektor Szkoły - mgr MAGDALENA MEDYŃSKA

tel.: 42 716 26 50

e - mail: [email protected]

Wicedyrektorzy:

mgr Aneta Szwajkiewicz (budynek przy ul. Piłsudskiego 1)

mgr Teresa Gębicka (budynek przy ul. Musierowicza 2)

tel./fax 42 716 27 67

 LICZBA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH:

Ilość nauczycieli zatrudnionych na pełnym etacie - 72

Ilość nauczycieli uzupełniających etat w innej szkole - 1

Ilość nauczycieli na niepełnym etacie – 7

Łączna liczba nauczycieli - 80

---------------------------------------------------------------------------------------

Organami Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu są:

  1. Dyrektor szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski

 Szczegółowa organizacja, zasady funkcjonowania i kompetencje znajdują się w Statucie Szkoły.

---------------------------------------------------------------------------------------

 W obu budynkach funkcjonują:

  • biblioteki szkolne,
  • gabinety specjalistów,
  • gabinety pielęgniarki szkolnej,
  • stołówki szkolne.

Obiady w obu budynkach wydawane są w godzinach 11.30-13.00.

W budynku przy ul. Piłsudskiego wydawana jest herbata w godzinach 9.00-10.30.

 W budynku przy ul. Piłsudskiego 1 szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów.

Świetlica pracuje codziennie w godzinach: 7.30–17.00.

---------------------------------------------------------------------------------------

Baza dydaktyczna dostosowana do potrzeb naszych uczniów, to:
– oddzielny blok kształcenia zintegrowanego,
– rozwiązania architektoniczne zabezpieczające potrzeby osób niepełnosprawnych,
– pracownie dla dzieci młodszych z kącikami relaksacyjnymi,
– pracownie przedmiotowe,
– Internetowe Centrum Multimedialne,
– gabinet terapii logopedycznej,
– sala rytmiki,
– sala gimnastyki korekcyjnej,
– sala rehabilitacyjna,
– sale gimnastyczne i boiska sportowe.
Ilość odsłon: 1285
Dokument wytworzył(a): Teresa Gębicka
Wprowadził(a): Teresa Gębicka
Data publikacji: 2015-11-21 07:44
Ostatnia zmiana: 2022-09-21 05:31
Zakres ostatniej zmiany: aktualizacja

Rejestr zmian - (25)
Data: 2022-09-21 05:31Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2022-09-19 04:55Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2022-09-19 04:54Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2022-05-25 04:58Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-10-24 06:15Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja danych
Data: 2021-04-18 09:33Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-03-29 10:22Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-03-29 06:21Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-03-29 05:45Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-03-29 05:41Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-03-27 05:31Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-03-27 05:27Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-03-27 04:19Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-03-25 08:40Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-03-25 08:36Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-03-25 08:27Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-03-25 08:25Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-03-25 08:22Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-03-24 21:25Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-03-24 21:03Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-03-24 21:02Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-03-24 20:58Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2021-03-24 20:57Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2016-11-15 07:16Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: AKTUALIZACJA
Data: 2016-11-15 07:10Wprowadził(a): Teresa GębickaOpis zmian: aktualizacja
Data: 2015-11-21 07:48Wprowadził(a): Bożysław DybowskiOpis zmian: aktualizacja
separator